Torsångs historia

Bilden är enligt påskrift på baksidan från den 1 augusti 1904 och man anar hur storflottningen var på den tiden. Björn Ericson har skannat bilden från ett foto som tillhör paret Norling i Tylla.

Torsångs historia är inte bara flottningen även om denna är en mycket viktig del.

I boken ”Kopparbergets modersocken” beskrivs hur Torsångsbygden utvecklats från istid till nutid. En minst sagt spännande historia. Boken ger en heltäckande bild av Torsångs historia. Läs mer om boken här.

En fördjupad beskrivning av flottningens historia finns i boken ”Flottningen i Torsång under fyra sekel”. Läs mer om den här.

Torsång har alltid präglats av sin placering vid Dalälven, Runn och övriga vattendrag. Metoderna för att ta sig över vattendragen har utvecklats över tid från färjor och pråmar via flottbroar till dagens fasta broförbindelser. Denna historiska utveckling finns utförligt beskriven i skriften ”Kommunikationerna vid Torsångs Kyrkby och över dess omgivande vattenflöden” (författare Håkan Gelin). Du kan läsa skriften i sin helhet här.

Ännu mer om olika delar av Torsångs historia finns att läsa i de årsskrifter som hembygdsföreningen publicerat sedan 1960-talet: