Pilbo smedja

I Pilbo smedja bedrevs verksamhet från mitten av 1930-talet till 1960-talet. Verksamheten bestod av tillverkning och reparation av det som behövdes till flottningen av stockar på Dalälven och sjön Runn. Det var smeden Arvid Danielsson (1904 -1974) från Sunnanö och hjälpsmeden Axel Granat som hade sysselsättning året runt i smedjan. Smedjan var då utrustad med en centralaxel för remdrivning av borrmaskin och slipmaskin.

Namnet Pilbo smedja har sitt ursprung av att flottarbåten Pilen hade sin hemmahamn där smedjan är belägen vid Lillälven. När flottningen upphörde 1970 flyttades städen och de flesta verktygen till flottningsmuséet i Gysinge och senare till skogsmuseet i Siljansfors.

Smedjan iordningställdes av medlemmar i Torsång Hembygdsförening 1998 – 1999 då bl.a. nya dörrar monterades samt städ och verktyg inköptes. Folket i bygden bidrog även med att utrusta smedjan.

Det har tagits fram två olika krokar i smedjan, Pilbokroken och Torsångskroken. Smedjan används även till att tillverka smidesdetaljer till Torsångs Hembygdsförening.

Två av dagens aktiva smeder – Lars Segerholm till höger och Hans Johansson till vänster

Sedan 1999 har närmare 300 deltagare genomfört en 24 timmars studiecirkel med teori och praktik i smide, detta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen har även inspirerat 15 – 20 deltagare att bygga en egen smedja eller att rusta upp en gammal.

Vi har även ”prova-på-smide” där deltagaren får smida en krok. Det är mer än 400 unika krokar som sett dagens ljus i smedjan.

.

Här kan du se bilder på vad som tillverkats i smedjan (Smide från Pilbo).

Här kan du se ytterligare bilder inifrån smedjan (Inne i Pilbo smedja).

Kontakta gärna Lars Segerholm om du har frågor om Pilbo smedja och dess verksamhet 070-598 30 66.