Pilbo smedja

I Pilbo smedja bedrevs verksamhet från mitten av 1930 till 1960 med att tillverka och reparera det som behövdes till flottningen. Det var två smeder som hade sysselsättning i smedjan. Namnet ”Pilbo smedja” har sitt ursprung av att ångbåten ”Pilen” hade sin hemmahamn där smedjan är belägen vid Lillälven. När flottningen upphörde 1970 flyttades städen och de flesta verktygen till flottningsmuséet i Gysinge.

Smedjan iordningställdes av medlemmar i Torsång Hembygdsförening 1998 – 1999 då bl.a. fläkt och nya dörrar monterades samt städ och verktyg inköptes. Folket i bygden bidrog även med att utrusta smedjan.

Två av dagens aktiva smeder – Lars Segerholm till höger och Hans Johansson till vänster

Sedan 1999 har mer än 280 deltagare genomfört en 24 timmars studiecirkel med teori och praktik i smide, detta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen har även inspirerat 15 – 20 deltagare att bygga en egen, eller att rusta upp en gammal smedja.

Vi har även ”prova på smide” där deltagarna får smida en krok. Det är mer än 300 ”unika” krokar som ett dagens ljus i smedjan. Smedjan användes även till att tillverka smidesdetaljer till övrig verksamhet inom Torsångs Hembygdsförening.

Personer som deltagit i den ovan beskrivna studiecirkeln har haft möjlighet att hyra smedjan för egen aktivitet. För närvarande ( fr o m slutet november 2020 och tillsvidare) har vi tyvärr inte praktiska möjligheter till detta. Vi hoppas dock kunna återkomma med denna möjlighet.

Här kan du se bilder på vad som tillverkats i smedjan (Smide från Pilbo).

Här kan du se ytterligare bilder inifrån smedjan (Inne i Pilbo smedja).

Kontakta gärna Lars Segerholm om du har frågor om Pilbo smedja och dess verksamhet 070-598 30 66.