Böcker m m

Tips på böcker om Torsång och dess omnejd. Böckerna kan köpas genom Förlags AB Björnen (läs mer nedan) och andra internetbokhandlare. Böckerna om Torsång och flottningen finns också att köpa i Torsångs Café.

Människor metaller vatten & skog
– Ny bok om Runnbygdens historia utgiven i december 2022


De gamla gårdarna på Dalviksberg

Spännande historier som utspelar sig i Dalviksberg och om bebyggelsens utvecklingen från 1640-tal och framåt.
Här finns mer information om boken och hur man beställer den.


Kopparbergets modersocken
– Torsångsbygden från istid till nutid

Läs mer


Flottningen i Torsång under fyra sekel

Läs mer


Strövtåg i Borlänges historia

Läs mer


Strövtåg i Faluns historia


Läs mer

Strövtåg i Dalarnas historia

Läs mer