Torsångs Hembygdsförening verkar för

…att öka kunskapen om Torsång och Torsångs historia

…vård av Torsångs kulturella minnesmärken (seder, byggnader och föremål)

…att bidra till att Torsång är en attraktiv plats för boende och besökare

…där Runn och Dalälven möts