Syfte och verksamhet

Torsångs Hembygdsförening bildades den 9 april 1928.

Hembygdsföreningen är ansluten till Dalarnas Hembygds och Fornminnesförbund.

Föreningen ska verka för att kärleken till hembygden höjs och att kunskaperna om hembygden vidgas, dess säregna natur och kultur skyddas, att kulturföremål bevaras och vårdas och att arbeten med underhåll och nybyggnad görs med hänsyn till bygdens egenart.

Vår verksamhet omfattar inte bara vård av det som finns på Hembygdsgården, vi genomför ett antal evenemang, vi driver Pilbo Smedja med kurser, deltar i arbete med Torsångs samhällsutveckling, sprider information om Torsångsbygden och mycket mer.

Hembygdsföreningen äger ett antal byggnader på Hembygdsgården och ett flottarmonument vid Dalälven. Föreningen hyr Pilbo Smedja (vid Motormuseet) av Borlänge kommun. Vi har ansvaret för ångbåtsbryggan i Lillälven.

Föreningens arkiv ligger vid Hembygdsgården. Delar av föreningens samlingar av föremål finns i Torsångs Församlingshem. På Hembygdsgården finns två museer. Ett visar föremål som användes för jordbruk, flottning, smide och annat hantverk. Ett annat visar föremål som användes i hemmen, t.ex. matlagning, spinneri, ystning, mm.

Föreningens styrelse består av en styrelse. Vi arbetar med olika grupper eller sektioner, t.ex. Fastigheter, Båtar, Kulturföremål och Smide. Till stora evenemang utses en projektledare, t.ex. för att genomföra midsommarfirandet.