Highland cattle i Torsång

Under sommaren kan man i Torsång se betesdjur på båda sidor av Prästtjärn. Djuren av av typ Highland cattles och ingår i Borlänge kommuns satsning på betesdjur i egen regi som startades 1994 då det s k Vassjöprojektet drogs igång. Torsångs Hembygdsförening har sedan flera år ett samarbete med kommunen vilket innebär att föreningen svarar för den dagliga tillsynen av djuren runt Prästtjärn från juni till september.

Foto: Borlänge kommun

Borlänge kommun har totalt drygt 100 djur av typ Highland cattle. Under sommaren finns dessa fina betesdjur förutom i Torsång på en handfull platser runt om i kommunen.

Betesdriften är gynnsam för arter knutna till odlingslandskapet, våtmarker och naturbetesmarker. Den bidrar i hög grad till miljön i Torsång med betade marker och därmed en öppen och trivsam landskapsbild. Därutöver bidrar denna djurhållning med lokalproducerat kött till förskolor, skolor och äldreomsorg i Borlänge kommun.

Det finns mer att läsa om detta på Borlänge kommuns hemsida (se här). Ännu mer om detta kan du se i en film från Vassjön.

I kartan nedan visas de områden i Torsång (grönmarkerat) där betesdjuren finns under sommaren.

Under de senaste åren har hembygdsföreningens dagliga tillsyn av betesdjuren i Torsång skötts av Alvin och hans pappa Klas Hägglund med familj på Sunnanö på ett föredömligt sätt. Efter sommaren 2021 har Alvin meddelat att han behöver mer tid för annat. Vi tackar Alvin och hans familj för den fina insats de gjort.

Här är några bilder från korna i Torsång

Foto: Klas Hägglund

Klas berättar…
Blondie var en rolig kossa. Blyg och lite mobbad första året som liten . Andra året var den stor och kaxig…

Foto: Klas Hägglund

Från föreningens sida är vi angelägna om att fortsatt kunna sköta den dagliga tillsynen. Vår idé är att lösa detta genom en kombination av betalt feriearbete (ungdom) under sommarlovet och ideella medlemsinsatser före och efter sommarlovet.

I år (2022) har tillsynen under sommarlovet skötts av tre feriearbetande torsångsungdomar – Alicia, Benjamin och Selma. Jätteroligt att vi fick ett så positivt gensvar på vår förfrågan om detta.

Efter sommarlovet sköts tillsynen av Marika Eriksson (Tylla). Kring månadsskiftet september/oktober avslutas kornas sommarbete i Torsång för detta år.