Musik i Torsång

Musiklivet i Torsång har sedan länge varit mycket aktivt. Historiskt finns grunden i den traditionella spelmansmusiken och i kyrkomusiken. Med tiden har uttrycken och formerna utvecklats. I hembygdsföreningens årsskrift år 2000 ges en översiktlig bild av detta med inslag av visor, körsång, klassisk musik, modern dansmusik, jazz samt pop och rock (Årsskrift år 2000 Musik i Torsång).

Spelmanstraditionen är stark. I den nämnda skriften berättas bland annat om storspelmännen Hans Haglöf, Hans Andersson och Anders Giörs Gustaf Jacobsson som var verksamma under 1800- och början av 1900-talet.

År 2021 firade vi i Torsång 200-årsminnet av Hans Haglöfs födelse i Tronsjö by. Här finns mycket att läsa om, lyssna till och titta på från detta jubileum.

Spelmanstraditionen lever än i dag. Exempel på detta kan du höra här – Torsångslåtar med Linnéa Fredriksson