Torsångsdräkten

Liksom många andra orter i Dalarna har Torsångsin egen sockendräkt. Nedan ser vi hur Torsångsdräkten ser ut idag. Bilden är från midsommarfirandet vid Torsångs Hembygdsgård år 2011. De dräkter vi ser påbilden är enligt den dräktbeskrivning som finns från 1960-talet.

Från vänster Therese Angel, Anna Johansson, Christina Jonsson, Nils Jonsson och Evelina Jonsson.

Torsångsdräktens rötter kan spåras tillbaka till 1700-talet. Från denna tid finns bevarat ett livstycke som anses varit en del i den första Torsångsdräkten. Vid mitten av 1800-talet var det dock sannolikt endast de äldre som brukade dräkten. Under 1920-talet gjordes den första rekonstruktionen av dräkten. En av de första rekonstruerade dräkterna visades på hemslöjdsutställningen i Falun 1927. Under årens lopp tappade dräkten dock sin karaktär och särprägel. Detta ledde till att en dräktkommitté tillsattes 1961. Dess arbete resulterade i att man kom överens om en enhetlig dräktbeskrivning som godkändes år 1965 av Torsångs Hembygdsförening. Utvecklingen från slutet av 1700-talet till 1965 beskrivs i ett dokument från 1965 (Torsångs sockendräkt)

Kvinnodräkten består av överdel, livstycke, kjol, förkläde, halskläde (schal), bindmössa med stycke, kjolsäck (väska), strumpor, skor och smycke. Läs mer om dräktens delar här (Torsångs kvinnliga sockendräkt)Mansdräkten består av skjorta, halskläde (kravatt), nattkappa, väst, byxor, långrock, strumpor och skor.

Den brosch som ingår ikvinnodräkten är i silver och har ritats av Sven Samuelsson, Sunnanö. Motivet är Torsångs klockstapel, inramad av den figur, som i tegelorneringen förekommerpå kyrkans östra gavel. Nedtill på broschen är en rad med nio upphöjda punkter, som symboliserar de nio klämtslagen d v s böneringningen från klockstapeln.

Den mössa som finns tillkvinnodräkten är av grönt eller blått siden broderad med kedjestygn.

Ytterligare en vackerdetalj i kvinnodräkten är väskan eller ”kjolsäcken” som är den ursprungliga benämningen.

Färdiga Torsångsdräkter har egentligen aldrig funnits till försäljning. Man har vävt och sytt på egen hand till sig själv eller till sina närmaste. Ofta med stöd av personer (kvinnor) som suttit inne med kunskap och erfarenhet. Försäljning har skett av begagnade dräkter i begränsad utsträckning och så sker även idag.

LDen Torsångsdräkt vi ser idag har tillkommit sent i jämförelse med många av de övriga sockendräkterna i Dalarna. Dräkttraditionen i Dalarna skiljer sig stort mellan övre Dalarna, Västerdalarna och Dalabergslagen. Torsång hör ju till det sistnämnda områdetsom länge präglats av gruvnäringen och en ständig genomströmning av människor och impulser som påverkade människors sätt att klä sig. Detta är en förklaring till att det gamla dräkttraditionerna inte levt kvar lika starkt som i t ex siljanstrakten. Läs mer om detta på hemsidan Sveriges Folkdräkter Läs mer

Kontakta gärna Christina Jonsson 073-583 33 92 om du har frågor om Torsångsdräkten.