Medlemskap 2022

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 200 kronor per hushåll. I medlemskapet ingår ett exemplar av Torsångs almanacka 2022.

Ni som varit medlemmar under 2021 har fått information och almanacka hem i er brevlåda kring årsskiftet. I slutet av januari har glädjande nog flertalet betalt sin avgift för 2022 (221 hushåll). Cirka 30 hushåll som var medlemmar 2021 har ännu inte betalt sin avgift men vi hoppas naturligtvis att även ni fortsatt vill vara medlemmar.

Nya medlemmar hälsas också välkomna (Läs mer). Fram till den sista januari 2022 har vi fått 14 nya medlemshushåll. Ni är alla hjärtligt välkomna.

Torsångs almanacka 2022 kan även köpas separat hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård (för 60 kronor).

Såväl gamla som nya medlemmar ombeds att registrera hushållets kontaktuppgifter och svara på några frågor om hembygdsföreningens verksamhet här! Syftet med detta är att förenkla informationsutbytet mellan styrelse och föreningens medlemmar samt att ge underlag för planeringen av föreningens verksamhet.

Kallelse till årsmöte 2022

Föreningens styrelse kallar till årsmöte söndagen den 27 mars 2022 klockan 15.00. Plats meddelas senare här på vår hemsida. Här kommer också årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast 6 mars 2022.