Medlemskap 2023

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrat 200 kronor per hushåll. I medlemskapet ingår ett exemplar av Torsångs almanacka 2023.

Ni som varit medlemmar under 2022 får information och almanacka hem i er brevlåda i början av januari.

Nya medlemmar hälsas också välkomna (Läs mer).

Torsångs almanacka 2023 kan även köpas separat hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård (för 80 kronor).

Såväl gamla som nya medlemmar ombeds att registrera hushållets kontaktuppgifter och svara på några frågor om hembygdsföreningens verksamhet här! Syftet med detta är att förenkla informationsutbytet mellan styrelse och föreningens medlemmar samt att ge underlag för planeringen av föreningens verksamhet.

Kallelse till årsmöte 2023

Föreningens styrelse kallar till årsmöte söndagen den 19 mars 2023 klockan 15.00. Platsen blir Torsångs Församlingshem Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga fr o m 5 mars 2023 härpå hemsidan.