Torsång på spelmannen Hans Haglöfs tid (1800-tal)

År 2021 firade vi i Torsång 200-årsminnet av spelmannen Hans Haglöfs födelse (1821). Inför den jubileumskonsert som arrangerades 21 augusti 2021 skrev Björn Ericson en text om Torsång under det 1800-tal då spelmannen levde (1821-1893). Texten ger en intressant inblick i den tidens Torsång. Läs texten här

På spelmannen Hans Haglöfs tid