Årsmöte Torsångs Hembygdsförening

genomfördes den 27 mars i församlingshemmet i Torsång. Deltagarna var inte så många men diskussionerna var bra.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Genomförda val vid årsmötet innebär att styrelsen för 2022 har följande sammansättning: Thomas Mannerhagen (ordförande), Jörg Bassek, Christer Forsberg, Claes Haglöf och Leif Hansson. Christina Eriksson är suppleant. Lars Segerholm är ansvarig för smidesverksamheten.

Medlemsavgiften för 2023 beslutades vara oförändrad – 200 kronor per hushåll.

Två jubileer finns att uppmärksamma under 2022. Hembygdsgården invigdes för 70 år sedan
och det är 50 år sedan flottningen i Torsång upphörde.

Förslag framfördes om att återuppliva funktionen byombud.

Här kan man ta del av det fullständiga protokollet från årsmötet.

Samtliga dokument som behandlades vid mötet:

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2021-03-24

Årsmöte 2021-03-24 har genomförts som ett digitalt möte.

Årsmöte 2020-10-06

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Årsmöte 2019-03-31

Protokoll 2019-03-31
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Tidigare år