Årsmöte i Torsångs Hembygdsförening

Kallelse till årsmöte 2023
Söndag 19 mars 2023 klockan 15.00
Plats: Torsångs Församlingshem

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga här fr o m 5 mars 2023.


Senaste årsmöte för Torsångs Hembygdsförening

  • genomfördes den 27 mars 2022 i församlingshemmet i Torsång. Deltagarna var inte så många men diskussionerna var bra.
  • Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Genomförda val vid årsmötet innebär att styrelsen för 2022 har följande sammansättning: Thomas Mannerhagen (ordförande), Jörg Bassek, Christer Forsberg, Claes Haglöf och Leif Hansson. Christina Eriksson är suppleant. Lars Segerholm är ansvarig för smidesverksamheten.
  • Medlemsavgiften för 2023 beslutades vara oförändrad – 200 kronor per hushåll.
  • Två jubileer finns att uppmärksamma under 2022. Hembygdsgården invigdes för 70 år sedan
    och det är 50 år sedan flottningen i Torsång upphörde.
  • Förslag framfördes om att återuppliva funktionen byombud.

Här kan man ta del av det fullständiga protokollet från årsmötet.

Samtliga dokument som behandlades vid mötet:

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2021-03-24

Årsmöte 2021-03-24 har genomförts som ett digitalt möte.

Årsmöte 2020-10-06

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Årsmöte 2019-03-31

Protokoll 2019-03-31
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Tidigare år