Uthyrning av hembygdsgården m m

Då hembygdsgården inte nyttjas för Torsångs Hembygdsförenings egen verksamhet erbjuds möjlighet att hyra hembygdsgården eller delar därav. Denna möjlighet står öppen för enskilda personer, föreningar och företag. Som grundläggande princip gäller att hembygdsgården endast får nyttjas på ett sätt som inte står i strid med hembygdsföreningens värderingar så som dessa kommer till uttryck i föreningens stadgar (§2).

Bänkar och bord som finns på hembygdsgården kan också hyras för användning på annan plats.

Bokning görs med Jerk eller Margareta Eriksson 070-626 03 70.