Torsångs Hembygdsgård

Torsångs Hembygdsgård är vackert belägen mellan Prästtjärn och Lillälven på väg ut på Sunnanö – Nära  församlingshemmet, kyrkan och Torsångs Café. På hembygdsgården arrangeras midsommarfirande, musikevenemang, friluftsgudstjänster m m.

Hembygdsgården präglas av bygdens historia både som jordbruksbygd och av koppargruvans närhet. Vattnet på båda sidor och de mäktiga tallarna skänker karaktär till gården.

Torsångs Hembygdsförening fick sin första byggnad 1931 och 1952 invigdes Hembygdsgården.

Följande byggnader och platser finns på hembygdsgården

Parstugan (1)
Mjölnargård från Ornäs (1700-tal). Förstukvisten påbyggd efter flyttningen till hembygdsgården 1951.

Lillstugan (2)
Från Sunnanö (1800-tal). Flyttades till hembygdsgården 1951.

Visthusbod (3)
Ursprungligen från Ramsnäsholm i Vika (1500-tal). Flyttades från Solbergstorp i Ornäs till hembygdsgården 1942.

Trösklada (4)
Från Andersjänsgården i Tronsjö (1800-tal). Flyttades till hembygdsgården 1962.

Tröskvandring (5)
Från Prästes gård i Kårtylla (1800-talets slut). Flyttades till hembygdsgården 1975.

Stolphärbre (6)
Från Dalvik (1700-tal). Flyttades till hembygdsgården 1969.

Spruthus (7)
Från Kårtylla (1800-tal). 

Ängslada (8)
Från Tronsjö (1800-tal).

Bastu (9)
Från Prästgården i Torsång (1800-tal). Flyttades till hembygdsgården 1951. Dass från Kårtylla.

Gustav Vasa stenen (10)
Restes 1906.

Milaplatsen (11)
Här har tio milor anlagts i modern tid (1990-talet) enligt traditionella metoder.

Färjhus (12)
”Storälvspråmen” byggdes här 1952.

Förråd och museum (13)
Tidigare vägverksförråd för flottbroarna.

Arkiv och toaletter (14)
Modern byggnad. Används som föreningsarkiv. Toalett öppen under sommartid.

Midsommarstången (15)

Scenlada (16)
Från Hellbergs i Milsbo.

Gammal transformatorbyggnad (17)

Slogbod (18)

Tvåäring (19)
Eka från 1901.

Gamla badplatsen (20)

Fylld pir (21)

Dansbana (22)

Ångbåtsbrygga (23)