Almanackor

Torsångs almanacka 2022

Temat för årets almanacka är ”Torsång från ovan”.

Almanackan ingår i medlemsavgiften för 2022 (som är 200 kronor) och har skickas ut till de som varit medlemmar 2021 tillsammans med information om 2022 års medlemsavgift, kommande årsmöte m m. Även nya medlemmar 2022 får naturligtvis en almanacka.

Har du betalt medlemsavgift men av någon anledning inte fått din almanacka? Hör av dig via e-post till info@torsang.org eller ring 070-322 4007 så ordnar vi det.

Almanackan kan köpas separat hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård (60 kronor).

Här kan du se hela 2022 års almanacka


Torsångs almanacka 2021

Torsång har sedan länge varit en plats där folk träffas för gemensamma aktiviteter i trivsam miljö. Möjligheterna till detta har under den senaste tiden varit starkt begränsade som följd av de nödvändiga corona-restriktionerna. För att påminna om alla de trevligheter som vi snart hoppas kunna återgå till har vi som tema för 2021 års almanacka valt ”Vi möts i Torsång”.

Regnbåge över Torsång
Foto: Anna Jonsson

Här kan du se hela 2021 års almanacka

Inför framtagandet av 2021 års almanacka hade vi bett torsångsborna om fotobidrag enligt detta tema. De foton som ingår i årets almanacka har valts ut bland de inlämnade fotobidragen. Här kan du se samtliga inlämnade fotobidrag.

Torsångs almanacka 2020

Samtliga foton i 2020 års almanacka är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Torsångs almanacka 2019

2019 års almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018 med motiv från det senaste året.

Almanackor 1984-2021

Torsångsalmanackor har givits ut varje år sedan 1984 med två undantag. Här kan du se omslagsbilden för åren 1984 till 2017.