Almanackor

Torsångs almanacka 2024

Almanackan för år 2024 är nu klar. Temat är ”Byggnaderna på Torsångs Hembygdsgård”.

Stort tack till alla som bidragit med fina foton.

Almanackan ingår i medlemsavgiften för 2024 (som är 220 kronor) och kommer att skickas ut kring årsskiftet till de som varit medlemmar 2023 tillsammans med information om 2024 års medlemsavgift, kommande årsmöte m m. Även nya medlemmar 2024 får naturligtvis en almanacka.

Almanackan finns redan nu (2023-12-20) att köpa hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård (pris 80 kronor). Alternativt kan man Swisha medlemsavgiften för 2024 (220 kronor) och hämta ut sin almanacka på något av dessa ställe.


Torsångs almanacka 2023
Temat för 2023 års almanacka är ”Torsångs byar” – Här kan du se 2023 års almanacka i sin helhet


Torsångs almanacka 2022
Temat för 2022 almanacka är ”Torsång från ovan”Här kan du se 2022 års almanacka i sin helhet.


Torsångs almanacka 2021

Torsång har sedan länge varit en plats där folk träffas för gemensamma aktiviteter i trivsam miljö. Möjligheterna till detta har under den senaste tiden varit starkt begränsade som följd av de nödvändiga corona-restriktionerna. För att påminna om alla de trevligheter som vi snart hoppas kunna återgå till har vi som tema för 2021 års almanacka valt ”Vi möts i Torsång”.

Regnbåge över Torsång
Foto: Anna Jonsson

Här kan du se hela 2021 års almanacka

Inför framtagandet av 2021 års almanacka hade vi bett torsångsborna om fotobidrag enligt detta tema. De foton som ingår i årets almanacka har valts ut bland de inlämnade fotobidragen. Här kan du se samtliga inlämnade fotobidrag.


Torsångs almanacka 2020

Samtliga foton i 2020 års almanacka är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Här kan du se 2020 års almanacka i sin helhet

Torsångs almanacka 2019

2019 års almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018 med motiv från det senaste året.

Almanackor 1984-2021

Torsångsalmanackor har givits ut varje år sedan 1984 med två undantag. Här kan du se omslagsbilden för åren 1984 till 2017.