Ett jubileum väl värt att fira

År 1821 föddes storspelmannen Hans Haglöf på Hagesgården i byn Tronsjö, Torsång. Hans Haglöf var en välkänd och ofta anlitad spelman i södra Dalarna från cirka 1840 och fram till sin död 1893. Hans låtar spelas än idag.

År 2021 firade vi 200-årsminnet av Hans Haglöfs födelse. Här på hemsidan har vi samlat texter, bilder och inte minst musik från detta jubileum.

Hans Haglöf var av bondesläkt och kombinerade sitt liv som spelman med att vara bonde.

Hans hustru hette Catharina och tillsammans fick de åtta barn. De bodde större delen av sitt liv på Tjösgården i Dalvik. Två av barnen, Gustaf och Karl Stefanus, blev också musiker. Gustafs son Viktor var den som 1914 startade ryggsäckstillverkningen i Torsång och därmed företaget Haglöfs.

Hans Haglöf var även känd för sin versdiktning och målning (t ex gratulationstavlor).

Jubileumsåret inleddes i januari med en (digital) konsert i Torsångs kyrka med musik efter Hans Haglöf.

Anna-Karin Kylander har inför jubileet samlat en omfattande dokumentation i form av skrifter om och av Hans Haglöf. Med detta som grund har Anna-Karin givit ut en bok under jubileumsåret – ”Mästerspelmannen från Torsång Hans Haglöf 200 år” – tillsammans med en cd-skiva med Haglöfsmusik.

I augusti 2021 arrangerade Torsångs Hembygdsförening en jubileumskonsert


Spelmannen Hans Haglöf 200 år
Ett jubileumsevenemang på Torsångs Hembygdsgård
med Haglöfsmusik och berättelser om Hans Haglöfs liv och gärning

Lördag 21 augusti 2021 klockan 14.00

Här på hembygdsföreningens hemsida går det att ta del av både skrifter om och av Hans Haglöf samt lyssna till hur några av dagens spelmän tolkar hans musik. Se länkar ovan!

2022-01-24