Beslut om detaljplan för Uvbergsviken upphävt

Uppdaterad 2020-04-28

Mark- och miljödomstolen har upphävt Borlänge kommuns beslut om detaljplan för byggande av bostader vid Uvbergsviken. Torsångs Hembygdsförening liksom ett stort antal enskilda Torsångsbor hade överklagat kommunens beslut. Domstolens beslut är främst grundat på att man inte funnit att kommunen haft tillräckliga skäl för att frångå strandskyddet.

Domstolens beslut kan överklagas. Det skulle dock förvåna om kommunen gör så eftersom domstolens beslut är mycket tydligt formulerat.

Borlänge kommun har 2020-04-27 meddelat att man inte kommer att överklaga domstolens beslut. Därmed att det klart att det planerade byggandet vid Uvbergsviken inte kommer att genomföras.

Här kan du ta del av domstolens beslut i sin helhet.

Lämna en kommentar