Medlemmar

Medlemskap i Torsångs Hembygdsförening gäller per hushåll

Medlemsavgiften år 2023 är 200 kronor per hushåll

Antalet medlemshushåll år 2023 var 249 hushåll (2023-03-31)

Medlemsförteckning 2023 (2023-03-31)