Medlemmar

Medlemskap i Torsångs Hembygdsförening gäller per hushåll

Medlemsavgiften år 2023 var 200 kronor per hushåll

Antalet medlemmar år 2023 var 250 hushåll.

Medlemsförteckning 2023