Ansökan bygdemedel

Medel för ”Reparation och upprustning av bygdegårdar” kan sökas årligen hos Länsstyrelsen (senast 31 december) – Länk

Den 30 december 2022 lämnade föreningen in en ansökan om utbyte av gärdsgård vid Torsångs hembygdsgård enligt dokument nedan