Kontaktuppgifter m m för föreningens medlemshushåll

Hembygdsföreningens styrelse vill gärna få till en mer aktiv dialog med er som medlemmar. Som ett led i detta ber vi alla medlemshushåll att fylla i formuläret nedan som innehåller kontaktuppgifter och några enkla frågor om hur ni ser på föreningens verksamhet.