Kontaktuppgifter m m för föreningens medlemshushåll

Hembygdsföreningens styrelse vill gärna få till en mer aktiv dialog med er som medlemmar. Som ett led i detta ber vi alla medlemshushåll att fylla i formuläret nedan som innehåller kontaktuppgifter och några enkla frågor om hur ni ser på föreningens verksamhet.

Lämna detta fält tomt
Hushållets kontaktperson
Hushållets kontaktperson
Hushållets kontaktperson
Hushållets kontaktperson
Hushållets kontaktperson
T ex 8, 10, 35, 36
Flera punkter kan markeras