Informationsrik kväll om solenergi

På måndagkvällen (5 november 2018) hade cirka femtio personer samlats i Torsångs skola för att ta del av information om hur solpaneler kan användas för att försörja den egna villan med el och värme. Borlänge kommun stod för informationen.

Klaus Lorentz (KL Konsult AB) gav en engagerad och initierad bild av förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Det blev en spännande resa från grundläggande principer till handfasta råd och belysande kalkylexempel. Fares Mustafa (energirådgivare vid Borlänge kommun) presenterade kommunens ”Solkarta” som kan användas på nätet för att se hur solförutsättningarna är för den egna fastigheten.

Glädjande många hade hörsammat inbjudan till informationskvällen. Många frågor och inlägg visar på att ämnet i hög grad är aktuellt. Stort tack till Fares och Klaus.

Lämna en kommentar