Anna Jonsson

Torsångs almanacka 2021

Temat för 2021 års almanacka är

Vi möts i Torsång

Inför framtagandet av årets almanacka bjöd vi in torsångsborna att lämna in fotobidrag enligt detta tema. Stort tack till de nio personer som lämnat in sammanlagt 35 mycket fina foton.

Här kan du se samtliga inlämnade fotobidrag

Till almanackan har vi valt 13 foton som väl illustrerar årets tema.

Almanackan har delats ut till alla medlemshushåll tillsammans med information om betalning av medlemsavgiften för 2021 (som är oförändrad 200 kronor). Nya medlemmar 2021 kan hämta ut sin almanacka hos Torsångs Café eller Torsång handelsträdgård. Där finns också almanackor till försäljning.

Här kan du se 2021 års almanacka