Torsång

Här kommer snart information om Torsångs historia, fakta om Torsång idag, Torsångs byar m m

Bilden är enligt påskrift på baksidan från den 1 augusti 1904 och man anar hur storflottningen var på den tiden. Björn Eriksson har skannat bilden från ett foto som tillhör paret Norling i Tylla.