Medlemsavgift 2021

Alla som var medlemmar under år 2020 får i dagarna ett kuvert i sin postlåda med 2021 års almanacka och information om årets medlemsavgift och det kommande årsmötet i mars 2021.


Vi hoppas att ännu fler skall välja att bli medlem i Torsångs Hembygdsförening. Även nya medlemmar kommer naturligtvis att få en almanacka.