Årsskrifter och almanackor

Föreningen har publicerat ett stort antal årsskrifter och almanackor allt sedan 1960. Innehållet har varierat men alltid haft en anknytning till Torsång idag eller från förr.

Almanacka 2021

Torsång har sedan länge varit en plats där folk träffas för gemensamma aktiviteter i trivsam miljö. Möjligheterna till detta har under den senaste tiden varit starkt begränsade som följd av de nödvändiga corona-restriktionerna. För att påminna om alla de trevligheter som vi snart hoppas kunna återgå till har vi som tema för 2021 års almanacka valt ”Vi möts i Torsång”.

Inför framtagandet av årets almanacka har vi bett torsångsborna om fotobidrag enligt detta tema. De foton som ingår i årets almanacka har valts ut bland de inlämnade fotobidragen. Här kan du se samtliga inlämnade fotobidrag.


Almanackor 2019-2020

Samtliga foton i 2020 års almanacka är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

2019 års almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018 med motiv från det senaste året.


Här kan du ta del av utgivna årsskrifter