Dags att genomföra det flyttade årsmötet

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset beslutade vi att flytta det inbokade årsmötet (2020-03-24) till hösten. Nu är det dags att genomföra årsmötet

Tisdag 6 oktober 2020 kl 19 i Torsångs nya skola

Den gamla styrelsen har fortsatt att fortsatt verka under 2020.

Följande årsmötesdokument finns att ta del av

Har du frågor eller synpunkter på detta eller något annat som rör föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Mark Morehouse (ordförande), 070-496 85 48 
Leif Hansson (kassör), 070-322 40 07 
Jonas Siljat (sekreterae), 073-020 41 25 
Marie Astemark, 076-314 01 48 
Karin Hansson, 070-647 72 04 
Björn Astemark, 070-322 52 37 
Andreas Östh (suppleant), 070-379 9595
Jonas Hillerström (valberedningen)