Årsmöte

Årsmöte 2021-03-24

Årsmöte 2021-03-24 har genomförts som ett digitalt möte.

Årsmöte 2020-10-06

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Årsmöte 2019-03-31

Protokoll 2019-03-31
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Tidigare år