Kommunen håller informationsmöte om Uvbergsviken 2019-11-25

Borlänge kommun har med kort varsel bjudit in till informationsmöte om det förslag till detaljplan för Uvbergsviken som på nytt kommer att tas upp i kommunfullmäktige 10 december 2019.

Vi vet att det finns en stark oro inför och ett starkt motstånd mot det aktuella förslaget till detaljplan. Redan inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 hade över tusen personer skrivit på en protestlista mot förslaget (kampanj ”Rädda Uvbergsviken”). När det nu börjar bli känt att förslaget kommer tillbaka till kommunfullmäktige i oförändrat skick har namnlistan börjat fyllas på ytterligare och upptar just nu (2019-11-22) 1 265 namn.

Kom och gör din röst hörd på mötet på måndag 2019-11-25!

Lämna ett svar

Name
Email
Website