Årsmöte 2020

Mötet omfattar sedvanliga årsmötesförhandlingar och till detta bjuder vi på kaffe och kaka.

Dagordning för årsmötet

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 mars 2020. Motioner mailas till Mark Morehouse (tokmaa75@gmail.com).

Styrelsen önskar alla att till styrelsen eller valberedningen (Jonas Hillerström) nominera styrelseledamöter inför kommande verksamhetsår.

Varmt välkomna!

  • Mark Morehouse, ordförande 070-496 85 48
  • Jonas Siljat, sekreterare 073-020 41 25
  • Leif Hansson, kassör 070-322 40 07
  • Karin Hansson, ledamot 070-647 72 04
  • Marie Astemark, ledamot 076-314 01 48
  • Björn Astemark, ledamot 070-322 52 37