Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Senaste:

Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 kommer att behandlas vid det årsmöte som skjutits upp till den 6 oktober 2020 p g a rådande restriktioner med anledning av risken för spridning av coronavirus. Styrelsen arbetar enligt förslaget till plan men naturligtvis med beaktande av nämnda restriktioner.

Tidigare år:

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018