Möte om detaljplan för Uvbergsviken

Vi vet att det finns en stark oro inför och ett starkt motstånd mot det aktuella förslaget till detaljplan. Redan inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 hade över tusen personer skrivit på en protestlista mot förslaget (kampanj ”Rädda Uvbergsviken”). När det nu börjar bli känt att förslaget kommer tillbaka till kommunfullmäktige i oförändrat skick har namnlistan börjat fyllas på ytterligare och upptar just nu (2019-11-22) 1 265 namn. 

Kom till kommunens informationsmöte nu på måndag 2019-11-25 kl 18 i Torsångs skola och gör din röst hörd!