”Spelman bland bönder” av Helena Kåks

En artikel skriven av Helena Kåks 2005. Ursprungligen publicerad i Dalarnas Hembygdsbok 2005 och nu också på hemsidan för Folkmusikfesten i Stjärnsund. Artikeln tar bland annat, på ett mycket intressant sätt, upp frågan om hur det kan ha varit att kombinera livet som spelman och bonde. Läs artikeln här!

2021-06-15