Midsommar i Torsång 2019 – Nu behöver vi hjälpas åt

Det kan låta tidigt för vissa, men det har hållits ett förmöte inför årets midsommarfirande. Det bestämdes att Torsångs idrottsförening skall hålla i eventet även detta år och att hembygdsförening bör ta över stafettpinnen framöver. För att det skall vara möjligt måste vi ha ett ökat deltagande från föreningensmedlemmar under årets upplaga  så att vi får en bra kunskapsöverföring. För att vi på förhand ska få oss en uppfattning om vilket stöd vi kommer att få önskar vi att de som kan tänka sig att hjälpa till, främst med förberedelser inför själva dagen och/eller städa och plocka undan efteråt, skickar  ett meddelande till vår nya ordförande Mark Morehouse (070-496 85 48).

MVH styrelsen i THF

Medlemsavgift 2019 och årets almanacka

(texten uppdaterad 2019-03-05)

Information om 2019 års medlemsavgift har nyligen delats ut till hushållen i Torsång. I avgiften ingår ett exemplar av årets almanacka. Ni som var medlemmar redan förra året ska ha fått almanackan tillsammans med informationen.

Till nya/nygamla medlemmar kommer almanackan att delas ut i postlådorna vartefter medlemsavgifter betalas in. I slutet av februari 2019 har glädjande nog 62 nya medlemmar betalt medlemsavgift.    

Om du av någon anledning inte nåtts av informationen om medlemsavgift och almanacka kan du läsa den här


Kall men trivsam jul- och marschallkväll

Roligt att så många trotsade kylan, gav sig ut längs marschallstråken och besökte kvällens aktiviteter.

Mycket hände under kvällen. Utanför smedjan gräddades kolbullar så att järnen glödde. Vid Caféet presenterades Krister Haglund som Årets Torsångsbo – Grattis! På hembygdsgården var det en strid ström av besökare som handlade ost, keramik m m samt drack kaffe, glögg och festis. Tomten tog emot julklappslistor från 107 (!!) barn. Spelmän underhöll i Parstugan och där fanns också böcker om bygden och ”Torsångsfilmen” till försäljning.

 

Informationsrik kväll om solenergi

På måndagkvällen (5 november 2018) hade cirka femtio personer samlats i Torsångs skola för att ta del av information om hur solpaneler kan användas för att försörja den egna villan med el och värme. Borlänge kommun stod för informationen.

Klaus Lorentz (KL Konsult AB) gav en engagerad och initierad bild av förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Det blev en spännande resa från grundläggande principer till handfasta råd och belysande kalkylexempel. Fares Mustafa (energirådgivare vid Borlänge kommun) presenterade kommunens ”Solkarta” som kan användas på nätet för att se hur solförutsättningarna är för den egna fastigheten.

Glädjande många hade hörsammat inbjudan till informationskvällen. Många frågor och inlägg visar på att ämnet i hög grad är aktuellt. Stort tack till Fares och Klaus.