Marschallkväll 2020 INSTÄLLD

På grund av rådande restriktioner med anledning av risk för coronasmitta har vi beslutat ställa in årets Marschallkväll i Torsång (som var planerad till fredag 11 december 2020).  Marschallkvällen har arrangerats varje år sedan 1998.  Att ställa in årets Marschallkväll är naturligtvis tråkigt men nödvändigt.

Vi gör nu två saker för att hålla traditionen vid liv.

  • Alla torsångsbor uppmanas att fredag 11 december 2020 tända marschaller på sin egen tomt till glädje för grannar och förbipasserande
  • Tid för nästa års Marschallkväll i Torsång bestäms redan nu och blir fredag 10 december 2021 kl 17-20

Årsmöte 2020 genomfört

Tisdagen den 6 oktober 2020 samlades en liten tapper skara för att genomföra det årsmöte skulle ha hållits i mars. En minst sagt speciell situation då ju stor del av det nya året redan gått till ända. Detta till trots blev det ett trivsamt och konstruktivt möte.

Enligt årsmötets beslut består styrelsen för 2020 av Mark Morehouse (ordförande), Jonas Siljat (sekreterare), Leif Hansson (kassör), Marie Astemark, Björn Astemark och Karin Hansson.

I årsmötesprotokollet kan du läsa om vad mer som avhandlades och beslutadesProtokoll årsmöte 2020Ladda ner

Trivsam arbetsdag på hembygdsgården

Ett tiotal personer hade mött upp den 11 juli 2020 för diverse underhåll på vår fina hembygdsgård.

Vi rev det extra taket till slogboden som visade sig alltför medfaret för att reparera. Sågade upp virke till ved. Vi tyckte slogboden mer kom till sin rätt utan extra tak så det lutar åt att det är så det får bli.

Vi förberedde utbyte av glasrutor i dansbaneladan.

Vi förberedde utbyte av gångjärn på grindar och till dörr på musséet. Lars Segerholm har ställt i utsikt att nya ska kunna tillverkas i smedjan.

Vi tjärade de fyra ekor som står uppställda vid vändplan nära stranden. Ekorna har stått alltför länge på land och är tämligen uttorkade. Nu luktar de i alla fall gott om än inte sjövärdiga.

Sedan njöt vi av goda mackor från Torsångs Café.

Tack för en fin arbetsdag!

Midsommarfirandet i Torsång 2020 inställt

Det blir inte något gemensamt midsommarfirande vid hembygdsgården i Torsång i år (2020). Torsångs IF (som stått för arrangemanget de senaste åren) har beslutat ställa in årets midsommarfirande pga det osäkra läget med Covid-19 pandemin. Detta är ett beslut som vi i Torsångs Hembygdsförening till fullo ställer oss bakom även om det naturligtvis är mycket tråkigt att bryta den långa fina traditionen. Låt oss hoppas att detta blir en historisk engångsföreteelse och att traditionen kan återupptas med full kraft nästa år. 

Beslut om detaljplan för Uvbergsviken upphävt

Uppdaterad 2020-04-28

Mark- och miljödomstolen har upphävt Borlänge kommuns beslut om detaljplan för byggande av bostader vid Uvbergsviken. Torsångs Hembygdsförening liksom ett stort antal enskilda Torsångsbor hade överklagat kommunens beslut. Domstolens beslut är främst grundat på att man inte funnit att kommunen haft tillräckliga skäl för att frångå strandskyddet.

Domstolens beslut kan överklagas. Det skulle dock förvåna om kommunen gör så eftersom domstolens beslut är mycket tydligt formulerat.

Borlänge kommun har 2020-04-27 meddelat att man inte kommer att överklaga domstolens beslut. Därmed att det klart att det planerade byggandet vid Uvbergsviken inte kommer att genomföras.

Här kan du ta del av domstolens beslut i sin helhet.

Medlemsavgift 2020

Alla som var medlemmar under år 2019 har fått ett kuvert i sin postlåda med 2020 års almanacka och information om årets medlemsavgift och det kommande årsmötet i mars 2020. Läs mer

Vi hoppas att ännu fler skall välja att bli medlem i Torsångs Hembygdsförening. Även nya medlemmar kommer naturligtvis att få en almanacka. Läs mer

Almanacka 2020

Torsångsalmanackan för år 2020 skall nu vara utdelad till föreningens medlemmar. Almanackan ingår i medlemskapet för 2020. Hör av dig om du inte fått din almanacka (Leif Hansson 070-3224007).

Ett begränsat antal almanackor finns därutöver till försäljning hos Torsångs Café och Torsångs Handelsträdgård.

Samtliga foton i almanackan är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Här kan du se de foton som ingår i 2020 års almanacka.