Medlemsavgift 2019 och årets almanacka

(texten uppdaterad 2019-03-05)

Information om 2019 års medlemsavgift har nyligen delats ut till hushållen i Torsång. I avgiften ingår ett exemplar av årets almanacka. Ni som var medlemmar redan förra året ska ha fått almanackan tillsammans med informationen.

Till nya/nygamla medlemmar kommer almanackan att delas ut i postlådorna vartefter medlemsavgifter betalas in. I slutet av februari 2019 har glädjande nog 62 nya medlemmar betalt medlemsavgift.    

Om du av någon anledning inte nåtts av informationen om medlemsavgift och almanacka kan du läsa den här


Kall men trivsam jul- och marschallkväll

Roligt att så många trotsade kylan, gav sig ut längs marschallstråken och besökte kvällens aktiviteter.

Mycket hände under kvällen. Utanför smedjan gräddades kolbullar så att järnen glödde. Vid Caféet presenterades Krister Haglund som Årets Torsångsbo – Grattis! På hembygdsgården var det en strid ström av besökare som handlade ost, keramik m m samt drack kaffe, glögg och festis. Tomten tog emot julklappslistor från 107 (!!) barn. Spelmän underhöll i Parstugan och där fanns också böcker om bygden och ”Torsångsfilmen” till försäljning.

 

Informationsrik kväll om solenergi

På måndagkvällen (5 november 2018) hade cirka femtio personer samlats i Torsångs skola för att ta del av information om hur solpaneler kan användas för att försörja den egna villan med el och värme. Borlänge kommun stod för informationen.

Klaus Lorentz (KL Konsult AB) gav en engagerad och initierad bild av förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Det blev en spännande resa från grundläggande principer till handfasta råd och belysande kalkylexempel. Fares Mustafa (energirådgivare vid Borlänge kommun) presenterade kommunens ”Solkarta” som kan användas på nätet för att se hur solförutsättningarna är för den egna fastigheten.

Glädjande många hade hörsammat inbjudan till informationskvällen. Många frågor och inlägg visar på att ämnet i hög grad är aktuellt. Stort tack till Fares och Klaus.