Kommunen håller informationsmöte om Uvbergsviken 2019-11-25

Borlänge kommun har med kort varsel bjudit in till informationsmöte om det förslag till detaljplan för Uvbergsviken som på nytt kommer att tas upp i kommunfullmäktige 10 december 2019.

Vi vet att det finns en stark oro inför och ett starkt motstånd mot det aktuella förslaget till detaljplan. Redan inför kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 hade över tusen personer skrivit på en protestlista mot förslaget (kampanj ”Rädda Uvbergsviken”). När det nu börjar bli känt att förslaget kommer tillbaka till kommunfullmäktige i oförändrat skick har namnlistan börjat fyllas på ytterligare och upptar just nu (2019-11-22) 1 265 namn.

Kom och gör din röst hörd på mötet på måndag 2019-11-25!

Midsommar i Torsång 2019 – Nu behöver vi hjälpas åt

Det kan låta tidigt för vissa, men det har hållits ett förmöte inför årets midsommarfirande. Det bestämdes att Torsångs idrottsförening skall hålla i eventet även detta år och att hembygdsförening bör ta över stafettpinnen framöver. För att det skall vara möjligt måste vi ha ett ökat deltagande från föreningensmedlemmar under årets upplaga  så att vi får en bra kunskapsöverföring. För att vi på förhand ska få oss en uppfattning om vilket stöd vi kommer att få önskar vi att de som kan tänka sig att hjälpa till, främst med förberedelser inför själva dagen och/eller städa och plocka undan efteråt, skickar  ett meddelande till vår nya ordförande Mark Morehouse (070-496 85 48).

MVH styrelsen i THF

Medlemsavgift 2019 och årets almanacka

(texten uppdaterad 2019-03-05)

Information om 2019 års medlemsavgift har nyligen delats ut till hushållen i Torsång. I avgiften ingår ett exemplar av årets almanacka. Ni som var medlemmar redan förra året ska ha fått almanackan tillsammans med informationen.

Till nya/nygamla medlemmar kommer almanackan att delas ut i postlådorna vartefter medlemsavgifter betalas in. I slutet av februari 2019 har glädjande nog 62 nya medlemmar betalt medlemsavgift.    

Om du av någon anledning inte nåtts av informationen om medlemsavgift och almanacka kan du läsa den här