Gör en insats för hembygdsgården och årets midsommarfirande!

Förra helgen var vi ett arbetslag som började snygga till på hembygdsgården inför midsommar och några var igår. Det återstår en del aktiviteter och vi efterfrågar nu hjälp med dessa. Hör av er till Mark på 0704968548 för att anmäla ett intresse för vald aktivitet. Se listor nedan

ATT GÖRA FÖRE MIDSOMMAR:

□ Klippa gräset.

□ Trimma runt byggnader etc. om behov finns.

□ Fixa glas till lampa 7 i bettingbordet/Mark fixar

□ Köra med röjsåg eller liknande ut på lilla udden.

□ Måla klart flaggstänger, lager 2 och resa upp dom./Jonas S målar.

□ Ta bort ihopkrattade högar på utsidan.

□ Byta rutor på boden där bänkarna finns/ Leif kollar

□ Plocka bort överblivna stumpar från gärdesgården och lägga vid mila-platsen/ Tapio fixar

□ Snygga till stubben bakom kaffestugan/ Tapio fixar

□ Ta bort gamla gärdesgården.

□ Jämna till/ köra bort högarna framför skjulet där lottstånden står.

□ Olja dansbanan, olja och rollers finns i kaffestugan.

□ Slipa och olja in bänken på gräsmattan.

HJÄLP PRECIS INNAN MIDSOMMAR:

》 Dagen före, ställa ut bänkar, placera sopsäckar och dona lite nere vid hembygdsgården.《

MIDSOMMARAFTON:

》 Sköta markservicen i kaffestugan mellan kl.13-18, brygga kaffe och lägga upp fikabröd. TIF sköter själva försäljningen.《

     TID           PERSONAL

▪︎13-14            Vakant

▪︎14-15      fam.Hansson

▪︎15-16      Björn och Marie A

▪︎16-17            Vakant

▪︎17-18            Vakant

MIDSOMMARDAGEN:

》Plocka undan bänkar, skräp och städa rent allmänt

MVH styrelsen i THF