Medlemsavgift 2019 och årets almanacka

(texten uppdaterad 2019-03-05)

Information om 2019 års medlemsavgift har nyligen delats ut till hushållen i Torsång. I avgiften ingår ett exemplar av årets almanacka. Ni som var medlemmar redan förra året ska ha fått med almanackan tillsammans med informationen.

Till nya/nygamla medlemmar kommer almanackan att delas ut i postlådorna vartefter medlemsavgifter betalas in. I slutet av februari 2019 har glädjande nog 62 nya medlemmar betalt medlemsavgift.   

Om du av någon anledning inte nåtts av informationen om medlemsavgift och almanacka kan du läsa den här.