Kallelse till årsmöte 2021


Föreningens styrelse kallar till årsmöte onsdag den 24 mars 2021 klockan 19.00. Plats meddelas via föreningens hemsida. Här kommer också årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast 15 februari 2021.