Jubileumsbok av Anna-Karin Kylander

Bok om Hans Haglöf som givits ut under 2021.

Bokens författare Anna-Karin Kylander redovisar i denna bok resultatet av en omfattande insamling av dokument om och av Hans Haglöf. Boken ger en djup inblick i såväl hans liv som hans musik, versdiktning och målning.

Boken kan köpas av Anna-Karin Kylander (070-316 94 13).

2021-06-15, rev 2021-07-24