Midsommarfirandet i Torsång 2020 inställt


Det blir inte något gemensamt midsommarfirande vid hembygdsgården i Torsång i år (2020). Torsångs IF (som stått för arrangemanget de senaste åren) har beslutat ställa in årets midsommarfirande pga det osäkra läget med Covid-19 pandemin….

Read More...

Årsmötet flyttas till oktober 2020


Med anledning av risken för spridning av coronaviruset har vi beslutat att flytta det inbokade årsmötet (2020-03-24) till hösten. Nytt datum är tisdag 6 oktober 2020. 

Read More...

Årsmöte 24 mars 2020


Den 24 mars 2020 kl 19.00 håller Torsångs Hembygdsförening årsmöte i Torsångs nya skola. Kallelse till årsmötet gick ut till föreningens medlemmar i utskicket av årets almanacka. Dagordning för årsmötet

Read More...

Medlemsavgift 2020


Alla som var medlemmar under år 2019 har fått ett kuvert i sin postlåda med 2020 års almanacka och information om årets medlemsavgift och det kommande årsmötet i mars 2020. Läs mer Vi hoppas att…

Read More...

Almanacka 2020


Torsångsalmanackan för år 2020 skall nu vara utdelad till föreningens medlemmar. Almanackan ingår i medlemskapet för 2020. Hör av dig om du inte fått din almanacka (Leif Hansson 070-3224007). Ett begränsat antal almanackor finns därutöver…

Read More...

Ingen studiecirkel om Torsångsbygden under våren


Tyvärr blev det för få anmälda deltagare till vårens cirkel. Vi återkommer med ny möjlighet till hösten.

Read More...

Torsångs Hembygdsförening överklagar beslutet om Detaljplan Uvbergsviken


Styrelsen för Torsångs Hembygdsförening lämnade den 7 januari 2020 in ett överklagande av Borlänge kommuns beslut att anta detaljplan för Uvbergsviken, inom Torsång, delplan 2. Överklagandet bygger på följande bedömningar Kommunens beslut att upphäva strandskyddet…

Read More...

Beslut om detaljplan för byggande av bostäder vid Uvbergsviken


Borlänge kommunfullmäktige beslutade igår den 10 december 2019 att godkänna den föreslagna detaljplanen för byggande av bostäder vid Uvbergsviken. Detta trots det starka motstånd som finns och de betydande frågetecken som rests. Ett kommunalt beslut…

Read More...

Program för Marschallkväll i Torsång 2019


Knappt två veckor kvar till årets Marschallkväll i Torsång. Här kan du se vad som erbjuds under Marschallkvällen.

Read More...

Kommunen håller informationsmöte om Uvbergsviken 2019-11-25


Borlänge kommun har med kort varsel bjudit in till informationsmöte om det förslag till detaljplan för Uvbergsviken som på nytt kommer att tas upp i kommunfullmäktige 10 december 2019. Vi vet att det finns en…

Read More...