Årsskrifter och almanackor

Föreningen har publicerat ett stort antal årsskrifter och almanackor allt sedan 1960. Innehållet har varierat men alltid haft en anknytning till Torsång idag eller från förr.

2020 års almanacka

Samtliga foton i 2020 års almanacka är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Här kan du se alla bilderna i 2020 års almanacka

2019 års almanacka

2019 års almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018 med motiv från det senaste året.


Här kan du ta del av utgivna årsskrifter