Årsskrifter och almanackor

Föreningen har publicerat ett stort antal årsskrifter och almanackor allt sedan 1960. Innehållet har varierat men alltid haft en anknytning till Torsång idag eller från förr.

2019 års almanacka

Årets almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018. Samtliga foton är tagna i Torsång under det senaste året.


Här kan du ta del av utgivna årsskrifter