Årsmötet flyttas till oktober 2020

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset har vi beslutat att flytta det inbokade årsmötet (2020-03-24) till hösten. Nytt datum är tisdag 6 oktober 2020.

Den nuvarande styrelsen kommer att fortsatt verka fram till årsmötet.

Följande årsmötesdokument kommer att publiceras här på föreningens hemsida tisdag 2020-03-24:

  • Utkast till Verksamhetsberättelse 2019
  • Bokslut 2019
  • Revisionsberättelse 2019
  • Förslag till Verksamhetsplan 2020-2021

Har du frågor eller synpunkter på detta eller något annat som rör föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Mark Morehouse (ordförande), 070-496 85 48 
Leif Hansson (kassör), 070-322 40 07 
Jonas Siljat (sekreterae), 073-020 41 25 
Marie Astemark, 076-314 01 48 
Karin Hansson, 070-647 72 04 
Björn Astemark, 070-322 52 37 
Andreas Östh (suppleant), 070-379 9595
Jonas Hillerström (valberedningen)