Årsmötet flyttas till oktober 2020

Med anledning av risken för spridning av coronaviruset har vi beslutat att flytta det inbokade årsmötet (2020-03-24) till hösten. Nytt datum är tisdag 6 oktober 2020.

Den nuvarande styrelsen kommer att fortsatt verka fram till årsmötet.

Följande årsmötesdokument finns redan nu att ta del av.

Har du frågor eller synpunkter på detta eller något annat som rör föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.

Mark Morehouse (ordförande), 070-496 85 48 
Leif Hansson (kassör), 070-322 40 07 
Jonas Siljat (sekreterae), 073-020 41 25 
Marie Astemark, 076-314 01 48 
Karin Hansson, 070-647 72 04 
Björn Astemark, 070-322 52 37 
Andreas Östh (suppleant), 070-379 9595
Jonas Hillerström (valberedningen)