Årsmöten

Nästa årsmöte 2020-10-06

Det årsmöte som hade planerats till mars 2020 har skjutits upp till 2020-10-06. Nedan kan du ta del av årsmötesdokument som kommer att behandlas i oktober. Du är naturligtvis välkommen redan nu med synpunkter och frågor på innehållet i dokumenten. Hör gärna av dig till någon i styrelse.

Verksamhetsberättelse 2019

Bokslut 2019

Årsmöte 2019-03-31

Protokoll 2019-03-31
Verksamhetsberättelse 2018
Bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019

Tidigare år