Almanackor

Torsångs almanacka 2021

Torsång har sedan länge varit en plats där folk träffas för gemensamma aktiviteter i trivsam miljö. Möjligheterna till detta har under den senaste tiden varit starkt begränsade som följd av de nödvändiga corona-restriktionerna. För att påminna om alla de trevligheter som vi snart hoppas kunna återgå till har vi som tema för 2021 års almanacka valt ”Vi möts i Torsång”.

Regnbåge över Torsång
Foto: Anna Jonsson

Här kan du se hela 2021 års almanacka

Inför framtagandet av 2021 års almanacka hade vi bett torsångsborna om fotobidrag enligt detta tema. De foton som ingår i årets almanacka har valts ut bland de inlämnade fotobidragen. Här kan du se samtliga inlämnade fotobidrag.

Torsångs almanacka 2020

Samtliga foton i 2020 års almanacka är tagna av Gunnar Brobäck som växte upp i Torsång i början av 1900-talet. Urvalet av foton har gjorts utifrån temat ”Torsång vid vattnet under 1900-talets första hälft”.

Torsångs almanacka 2019

2019 års almanacka innehåller foton från den fototävling som genomfördes under hösten 2018 med motiv från det senaste året.

Almanackor 1984-2021

Torsångsalmanackor har givits ut varje år sedan 1984 med två undantag. Här kan du se omslagsbilden för åren 1984 till 2017.