Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

1962 – Präster i Torsång


John Carlbäck

Erik Ljungkvist
Kyrkoherdar
1268 Hemming
1357 Johannes. Benämnd ”Herra Jönis i Thorsunge, Prawastir i Dalom”.
1368 Henningius. Kyrkioherra i Thorsang.
1401 Nicolaus. Her Niclis i Thorsunge.
1486 Johannes. Beskedlig man her Jowan i Torsongh.
1530 Petrus Beronius. Avgick tidigt från tjänsten (en brytningstid inom kyrkan, den romersk-katolska tiden är slut genom besluten i reformationsriksdagen i Västerås 1527). Levde ännu 1546.
1533 Ericus Laurentii. Fick Gustav Wasas fullmakt på Torsång den 9 mars 1533.
1593-1607 Ericus Erici. Stiftets fullmäktige på riksdagen i Uppsala och underskrev beslutet om arvsföreningen 1594.
1608-1629 Daniel Ingelberti Lexandensis (dvs härstammade från Leksand). Underskrev de viktiga besluten vid Uppsala möte 1593. ”Beskedlig prest.”
1629-1645 Carolus Johannis Schedviensis.
1645-1678 Daniel Petri Saeberus. (Porträtterad i kyrkan.)
1679-1695 Andreas Petri Arhusiander.
1696-1697 Andreas Olai Hellenius. Kom fattig från Venjan. Gift tre gånger. Hade i andra giftet 14 barn, varav 3 tvilligpar.
1699-1737 Johannes Sebenius. Gifte sig med företrädarens änka. (Ofta ett villkor för att få tjänsten. En änka kunde annars få bo kvar ett ”nådeår”.)
1738-1759 Eric Körsnär. Bataljonspredikant vid Dalregementet. Var med på Karl XII:a fälttåg mot Norge.
1760-1768 Johan Runnkvist. Tog namn efter sjön Runn. Fadern var skomakare i Falun och hette Fogel.
1769-1797 Johan Schultz. Synnerligen allvarlig och ordningsfull lärare.
1797-1811 Daniel Luth. Hans gravvård är den äldsta som finns på kyrkogården.
1811-1830 Samuel Arhusiander. Blev prost 1819, en heder som gjorde honom ”stor fägnad”.
1832-1859 Eric Olof Schultzberg. Blev prost 1842.
1860-1866 Johan Lindborg. Kom från Vika.
1871-1890 Magnus Erlandsson
1892-1902 Eichard Haegermark
1903-1907 Per Hjalmar Bergström. Kom från Romfartuna.
1908-1938 John Carlbäck
1940-1953 Erik Ljungkvist. Torsångs siste ordinarie kyrkoherde.
1954-1961 Sigfrid Dahlkvist. Tillförordnad tjänsteinnehavare.
Pastoratssammanslagning med Stora Tuna den 1 januari 1962, varefter Torsång får komminister.
Komministrar
1570-1580 Johannes Henrici
1593 Laurentius Andreae. Underskrev Uppsala mötes beslut.
1609-1626 Johannes Matthiae
1626-1632 Johannes Laurentius Tunensis
1633 Daniel Petri Saeberus. Blev år 1645 kyrkoherde i Torsång.
1645-1668 Daniel Nicolai Möklinius. Hans barn sägs efter byn Kårtila ha tagit efternamnet Kartelin.
1668-1686 Georgius Danielis Seberus. Son till ovannämnde Saeberus. Död i ”en swår brännsjuka, som strängt grasserade”.
1687 Andreas Wallman
1704 Andreas Arhusius
1707-1735 Olaus Ferrin. ”Mycket fattig”. (Ytterst svåra tider under och efter Karl XII:s tid: missväxt, farsoter, höga skatter och upprepade utskrivningar av soldater.)
1737 Johan(nes) Runnkvist. Blev kyrkoherde här år 1760.
1760 Christian Magnis Hanck. Flyttade senare till Sewalla.
1782 Daniel Luth. Blev kyrkoherde här år 1797.
1800 Samuel Arhusiander. Kyrkoherde här år 1811.
1813-1828 Lars Fredric Sejdentoff. Son till en perukmakare i Västerås.
1828 Lars Erik Bohnsach. Befordrad hit 15 sept. men dog hastigt 3 dec.
1829-1842 Samuel Terserus. Tillträdde först år 1831. Under år 1810 upprätthöll han tjänsten som nådårspredikant i Stora Tuna.
1844-1848 Carl Brynolf Godée
1848-1862 Anders Petter Zätterberg
1863-1879 Per Fredrik Cedergren
Komministraturen indragen. Återinrättad i samband med pastoratssammanslagningen den 1 jan. 1962.
1962- Ivar Frisk. Förflyttad hit från Stora Tuna.
Prästmän födda i Torsång
Olaus Johannis Thorsångensis, född omkr. år 1600. Cappelan i Västerås.
Georgius Andreae Tilleaus, född i Tylla by i sept. 1614. Pastor i Grangärde.
Daniel Seberus, född år 1669 i Prästgården.
N.C. Cartelin, född i Kårtylla omkr. 1650.
Petrus Johannes Engzeliud, född i jan. 1679. Fadern då pastorsadjunkt här.
Georg Wallman, född i Caplansgården i jan. 1690. Prost i Sunborn. Senare missiv till Sala.
Andreas Sebenius, född i Prästgården 6 nov. 1701.
Pehr Marelius, född 20 aug. 1747.
Hans Hansson, född 28 febr. 1775.
Lars Erik Schultz, född 21 dec. 1775 i Prästgården.
John Gunnar Daniel Carlbäck, född 1895 i Prästgården. Kyrkoherde i By.
John Thore Harald Carlbäck, född 1901 i Prästgården.
Ivar Frisk, född år 1907 i Tyllahagen. Komminister i Stora Tuna och Torsång.
Förutom ovan nämnda kyrkoherdar och komministrar i Torsång fanns under gångna tider i församlingen oftast en adjunkt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.