Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Kronologi över flottningen

1607
Karl IX inför förbud att avverka skog inom 1 mils avstånd från gruvan.

1610
Gruvbrytningen i Falun kräver 20 000 stavrum eller 40 000 kbm ved.

Torsångs bom låg vid Räfstylla från 1600-talet fram till 1860, då bommen ersattes med ett stort skilje.

1630
Det äldsta dokumentet om flottning är från 1630-talet och omtalar att bönder från Tuna förmedlar virkesaffärer med skogsägare från Västbergslagen och bergsmännen vid gruvan.

1640
Vedförbrukningen har stigit till 50 000 stavrum eller 100.000 kbm, åtgången av träkol oräknad.

1648
Den 1 mars bildas Wästerdahls-Wede-Compagniet och den 13augusti Österdahls-Wede-Compagni för att försörja gruvan med ved. Samtidigt bestämdes att bönderna i Gagnef, Tuna, Torsång och Vika förbjöds att hugga ved. De fick bara leverera kol till gruvan.

1649
Den 15 oktober omtalas i ett tingsprotokoll att Daniel Larsson i Söpnarby begär ersättning för flottning av ett flot som kommit bort i en storm på Runn. Flottaren Christoffer Larsson i Tronsjö fick rätt i tinget och erhöll sin flottarlön om 5 daler.

1659
Den 7 november skrivs i ett tingsprotokoll om Milsbobornas svårigheter med sin kyrkgång. Compagniet hade rivit deras spång över Värkbäcken vid Truttjärn och de begärde att få ta av kompaniets timmer för att bygga en ny.

1743
Vedkontoret i Falun betalar 10 mark kopparmynt för varje famn ved. Summan kunde bli åtskilligt högre om storm och oväder på Runn hindrade transporten.
Stukmärken på timmer till Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.

1850
I mitten av 1850-talet byggdes det första sågverket i Korsnäs av Korsnäsbolaget.

1853
På hösten, sammankallades sockenstämman i Torsång och beslutade att undersöka möjligheterna att bygga fasta broar över Lillälven och Dalälven.

1856
Korsnäs AB första flottningsår, de skiljde då sitt virke i Nyckelby bom, härifrån drogs virket i flot till Torsång och genom Lillälven till Runn.

1858
Korsnäs Sågverks AB inlämnade en ansökan om att få bygga en kanal mellan Prästtjärn och Dalälven.

1859
Kanalbygget stod klart. Efter en lång nedgångsperiod blev Torsång åter en viktig knutpunkt i flottningssystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diket som anges på kartbilden ovan är idag ett dekorativt inslag i en trädgård.

 

 

 

 

 Utsikt från Kanalbron mot Prästtjärn. Strax nedanför Kanalbron kan man än idag vid lågvatten utskilja pålverket som bildade en vändplats för ångbåtar.

Passagen mellan Prästtjärn och Ösjön. Vid lågvatten ser man tygligt resterna av det arbete som skapade dagens farled för fritidsbåtarna.

 

 

 

1860
Flottbroar byggs över Dalälven och Lillälven i Torsång. De var mycket efterlängtade av Torsångs befolkning.

1862
Byggdes Fagersta ångsåg.

1863
Förbättrades den öppningsbara delen av Lillälvens flottbro. Flottbron över Dalälven övertogs av handelshuset Tottie och Arfwedsson som hade intresse av flottning till havet.

1864
Flottleden till havet stod klar och Dalarnas skogstillgångar var tillgängliga för industrierna vid kusten. Dalelvarnas-Torsångs flottningsbolag ändrade namn till Dalelvarnas flottningsförening.

1867

Anlades Nyckelby såg.

1878
Köptes Fagersta ångsåg av Korsnäs AB och lades ned.

1879
Anlades en ny såg i Tyllsnäs av F L Schmidt, Falun. Sågen kallades Dala Sågverks AB.

1886
Det första året för Uddnäs Såg på Tyllsnäs Udde.

1891
Det sista året som Schmidts såg var i drift.

1894
Ritningar och kostnadsförslag upprättades till en ny ombyggnad av Lillälvsbron.

1907
Uddnäs såg flyttade driften till Källviken i Falun.

1913
Den 6 juli beslöts på en vägstämma att hos staten begära upprättande av ritning och kostnadsförslag till en ny fast bro över Lillälven. Källvikssågen byggdes.

1916
Den 1 juni bröts den gamla Lillälvsbron loss vid högvatten, men bärgades av Sved-Anders och uppläts åter för trafik efter blott en dag. Den 27 juli var förslaget till en ny fast bro upprättat.

1917
Den 3 juni godkändes förslaget av vägstämman.

1920
Den gamla flottbron reparerades för 7.000:- utan bidrag av staten.

1926
En ytterligare förstärkning av bron genomfördes för 3.300:- med bidrag å 1.500:- från bilskattemedel.

1930
Upptogs en ny fast bro över Lillälven i vägstyrelsens 3-årsplan.

1933
En fast bro invigdes över Lillälven och den gamla flottbron revs.

1938
Långhags kraftverk togs i bruk.

1949
Skiljningen av virke upphör i Torsång. Flottningsgodset flottades förbi Torsång för vidare transport till havet.

1970
Flottningen upphörde i Dalälven. Den 7 oktober var den sista arbetsdagen för Uno Lindberg.

1971
Den sista slutrensningen av Dalälven passerade Torsång. Efter detta fanns endast tre personer anställda i Torsång, bland andra Ivar Persson. Flottbron revs och en fast bro byggdes.

1972
Dalälvarnas Flottledsförvaltning övertog allt arbete med att återställa flottleder och att röja upp bland byggnader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.