Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

500-1200 eKr

Järn- och kopparframställningen på flera platser i bygden skapade grogrund för att ett litet maktcentrum utvecklades vid platsen för nuvarande kyrkan.

Försäljning av järn till Birka ledde till att järnet från Torsång hamnade på många platser i världen.
Senare tyder den gamla dopfuntens fot av kalksten från Gotland att bytesaffärer gjordes med Visby.

Torsång blev ett järnbärarland. Folket i Torsång besöktes av missionärer och de berättade om den ende guden och uppmanade Torsångsborna att ta den guden till sig. Folket hade redan flera gudar Tor, Oden med flera, så en gud till gick lätt att ta till sig, men när makthavarna krävde att Kristus skulle vara den enda guden, tog kristnandet sin tid.
Under den här tiden blev Torsång en socken och fick präst och antagligen en första kyrka som byggdes av trä.

Torsång var nu en av tre kyrksocknar i Dalarna tillsammans med Åhl och Nås. Kristendomen stärktes med hjälp av alla de pilgrimer som vandrade här på sin väg till Nidaros (nuvarande Trondheim) i Norge.

Namnet Torsång kommer från Torsäng eller Torsvång. Landremsan från kyrkan upp mot Sunnanö kallas på äldre kartor Vången.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.