Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

10000-6000 fKr

Väg 806 mellan Naglarby och Torsång går förbi naturreservatet Holmsjöarna, som innehåller flera typer av naturmiljöer och är ett välbesökt område – främst av ornitologer.
Där på en holme, för mer än 6 000 år sedan, på den äldre stenåldern, bosatte sig människor, som till en början livnärde sig på jakt och fiske. Folket blev bofasta i trakten, det tyder de många stenyxor man har funnit där, vars olika typer spänner över en period på mer än 1 000 år.

Var kom de här människorna i från? Kanske från norr eller nordväst? De gjorde eld med hjälp av svavelkisstenar som slogs mot varandra och bildade gnistor. Svavelkis finns inte i området kring Holmsjöarna, men de fanns på den plats där Falu gruva uppstod.

Utifrån den här bosättningen utvecklades under årtusenden hela Tuna- och Torsångsbygden och så småningom bygderna vid nuvarande Falun och norr därom.

Från fiske och jakt övergick livsföringen till ett jordbrukande folk mer och mer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.