Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Ångbåtsbryggan

Foto Gunilla Lindström

Ända sedan vedskutornas tid på 1500-talet har det varit behov av av- och pålastningsplatser längs älvstränderna i Torsång. Då gick ju praktiskt taget all passagerar- och godstrafik på vattnen och vintertid på isarna.

Dagens ångbåtsbrygga i Lillälven används för ångbåtstrafiken och vid midsommar landas här kransar och girlanger till midsommarstången.

När ångbåtsbryggan var som mest betydelsefull räckte det inte med en enda brygga i Lillälven, utan de konkurrerande bolagen hade var sin. Många bryggor har förstås flyttats och byggts om under tidens gång, men när den nuvarande bryggan i Lillälven skulle byggas blåstes det till strid i Torsång.

Teckningen är gjord av John Petterson i Kårtylla när man i slutet på 1920-talet stred om bryggans placering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.