Evenemang

  • Inga evenemang

Sidor

Föreningens BankGiro

Vårt BankGiro nr är:
581-3985
Medlemsavgiften kan erläggas direkt till BankGiro eller till något av byombuden.
Avgift:
- Enskild medlem 60 kr/pers
- Familje medlem 120 kr/familj

Parstuga

Parstuga från Ornäs Mjölnargård Foto: Gunilla Lindström

Parstuga var förr en vanlig form av mangårdsbyggnad, särskilt på mer välbeställda gårdar i mellersta och norra Sverige under 1600- och 1700-talen.

Parstugan är en långsträckt, symmetrisk byggnad med förstuga och en innanför liggande liten kammare samt två större gavelrum.

Det ena rummet, dagligstugan, tjänade som kök, sovrum och vardagsstuga, medan den andra, anderstugan, vanligen stod oeldad till vardags och användes som förrådsrum.

Vid högtidliga tillfällen dock som gästabudsrum, en föregångare till ”finrummet”.

Stugan är en gåva från AB Algot Tapper i Borlänge och Denna stuga flyttades till Hembygdsgården 1951. Den försågs då med en veranda efter en förebild från en annan gård i trakten.

Mjölnargården har troligen hyst minst ett tjugotal mjölnarfamiljer fram till 1888 då den siste mjölnaren Johan Adolf Arnberg med hustru och sju barn flyttade till Älvkarleby.

Senare har stugan använts som centralstation för Södra Dalarnas telefonförening, men under 1900-talets början även som bostad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.