Lämna synpunkter på förslag Fördjupad översiktsplan Runn

Synpunkter på förslag till Fördjupad översiktsplan Runn skall vara inlämnade senast 15 december 2021.

Läs mer om detta här.

Lämna ett svar

Name
Email
Website