Årsmöte 2021-03-24 genomfört

Årets årsmöte genomfördes som ett digitalt möte (Zoom). Till ny ordförande valdes Thomas Mannerhagen. Här kan du ta del av protokoll från mötet och de dokument som behandlades på mötet http://www.torsang.org/arsmote/.

Lämna ett svar

Name
Email
Website